ป้ายกำกับ

, , , , , ,

ประวัติวันลอยกระทงประวัติวันลอยกระทง

วันลอยกระทง มาดูประวัติวันลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นประเพณีของไทย มาแต่โบราณ