ป้ายกำกับ

, , , , , , , , ,

ประวัติ วันสุนทรภู่ สุนทรภู่ กวีเอกของไทยประวัติ วันสุนทรภู่ สุนทรภู่ กวีเอกของไทย

26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรู่ภู่ กวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย

ถ้า เอ่ยชื่อ สุนทรภู่ เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง พระอภัยมณีจนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม  หรือ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ หรือ เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย วันนี้เราจะพาไปรู้จัก สุนทรภู่ นักกวีชื่อดังกันแบบเจาะลึกกันค่ะ

ประวัติวันสุนทรภู่  สุนทรภู่  วันสุนทรถู่

อ่าน ประวัติสุนทรภู่ ชีวประวัติ สุนทรภู่ >>> ประวัติสุนทรภู่ คลิก!