ป้ายกำกับ

, , , ,

Auguste Rodin

Auguste Rodin

Auguste Rodin

Auguste Rodin (ออกุสต์ โรแด็ง) นักประติมากรชื่อดัง!

ประวัติ Auguste Rodin

Auguste Rodin (ออกุสต์ โรแดง) นักประติมากรชาวฝรั่งเศส มีชื่อเต็มว่า ฟรองซัว โอกุสต์ เรอเน โรแด็ง (François-Auguste-René Rodin) เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 นักประติมากรชื่อดังชาวฝรั่งเศส

Auguste Rodin เริ่มศึกษาประติมากรรมที่ปารีส มีชื่อเสียงจากการสร้างรูปปั้นจำลอง งานชิ้นหลัง ๆ ของเขาได้รับแรงบรรดาลใจจากดังเตกวีคนสำคัญ โดยผลงานชิ้นสำคัญได้แก่ “ประตูนรก” (The Gates of Hell) ซึ่งได้แรงบรรดาลใจจากฉากในกวีนิพนธ์ “ไฟนรก” (Inferno) ของดังเต และรูปปั้น “นักคิด” (The Thinker) ที่นำเสนอภาพของดังเตเมื่อยามครุ่นคิด

ผลงานของ Auguste Rodin

จาก งานชิ้นสำคัญๆ ซึ่งมีอิทธิพลจากการท่องเที่ยวอิตาลีในปี ค.ศ. 1875 ไปจนถึงงานที่แปลกไปจากแนวที่ได้รับสัญญาจ้าง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 Auguste Rodin ก็กลายมาเป็นประติมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกมึลูกค้าผู้มีฐานะ ดีทีเสาะหางานของโรแดงตั้งแต่นำงานไปแสดงที่งานมหกรรมสินค้าโลก ค.ศ. 1900 ต่อมา Auguste Rodin ได้แต่งงานกับโรส บูเรท์ ผู้ที่โรแดงอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตตราบจนสิ้นลมหายใจ Auguste Rodin เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 November ค.ศ 1917 อายุ 77 ปี จากสาเหตุไข้หวัดใหญ่ และร่างกายอ่อนแอ

ที่มาจาก http://webboard.horoworld.com/topics/18282-1-1-Auguste+Rodin.html

Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin

Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin
Auguste Rodin

http://webboard.horoworld.com/topics/18282-1-1-Auguste+Rodin.html